Skat og virksomhedsskatte-
ordningen (VSO)

Engang kunne du betale din skat i korn eller andre naturalier. I dag er det en lidt anden sag.

Har du en personligt ejet virksomhed, og overstiger omsætningen 50.000 kr., så skal du betale skat enten via din personskat, virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen (KAO). Benytter du dig af personskatten, så beskattes du af din indkomst som privatperson. Gør du brug af virksomhedsskatteordningen, får du bl.a. mulighed for at spare penge op i din virksomhed, og vælger du derimod kapitalafkastordningen, kan du gøre brug af en forenklet version af virksomhedsordningen i din virksomhed.

Link: personligt ejet virksomhed

Enkeltmandsvirksomhed & Topskat

Få fordele med virksomhedsskatteordningen (VSO)

Har du en enkeltmandsvirksomhed, og betaler du topskat? Så kan det være en stor fordel for dig at benytte dig af virksomhedsskatteordningen (VSO). Det er en skatteordning for private virksomheder, som svarer til selskabsskatten for selskaber, og som giver dig de samme skattevilkår som hvis din virksomhed var et selskab. De to skatteordninger følger hinanden og reguleres synkront, og med en virksomhedsskatteordning kan du lade kapital blive i din virksomhed i længere tid, inden du betaler skat af den. Det betyder, at du kan undgå at dræne din virksomhed for penge på tidspunkter, hvor du har brug for at foretage investeringer eller afholde nødvendige udgifter i din virksomhed. Med en virksomhedsskatteordning er minimumsskatten 22% (ligesom selskabsskabsskatten), og det kan give dig en unik mulighed for at udvikle din virksomhed fremfor at betale skatten med det samme. Det er særligt fordelagtigt for dig, hvis din virksomhed er i en branche, som er sæsonpræget eller præget af andre større udsving. Virksomhedsskatteordningen kan også være en god løsning for dig, som skal overdrage din virksomhed til en anden, eller hvis du står i en situation, hvor du ønsker at afvikle din virksomhed.
Din virksomhed skal leve op til forskellige krav, for at du kan benytte dig af ordningen, og jeg hjælper dig gerne med at undersøge, om det er fordelagtigt for din virksomhed at benytte sig af den.

Bl.a. er det et krav, at du fører separate regnskaber for din privatøkonomi og for din virksomhed, samt at din virksomheds regnskab lever op til bogføringsloven.

Et forenklet eksempel på VSO
  • En virksomhed tjener 900.000 kr. før skat.
  • Indehaveren hæver 600.000 kr. til sig selv og betaler fuld personskat af de 600.000 kr.
  • Virksomhedens resterende overskud på 300.000 kr. bliver stående på virksomhedens bankkonto og bliver beskattes med den lave VSO skat på 22%, det vil sige 66.000 kr. i skat, for de sidste 300.000 kr. af overskuddet.

Året efter går virksomheden dårligt

  • Overskuddet er kun på 200.000 kr., men indehaveren hæver alligevel 500.000 kr. ud til sig selv.
  • Indehaveren skal betale fuld personskat af de 500.000 kr., og de 66.000 kr. som han blev beskattede af i sidste regnskab bliver modregnet i skatten i år, da indehaveren har hævet 300.000 kr. ud mere end han har tjent.
  • I dette eksempel betyder virksomhedsordningen, at virksomheden samlet set sparer topskat (15%) af 300.000 kr. det første år eller 45.000 kr. i skat, fordi beskatningen af dette beløb er ”flyttet” fra det ene år til det andet år.
    Virksomhedsordningen har også nogle rentefordele. Du kan få fradrag for dine erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst frem for kapitalindkomst. Dette giver en højere fradragsprocent.
Få en konstruktiv dialog med SKAT

Er din virksomhed udtaget til kontrol?

Det kan være nervepirrende, hvis din virksomhed er udtaget til standardkontrol, og SKAT har indvendinger til posteringer i dit regnskab. Her kan jeg rådgive dig om forløbet og overtage eller vejlede dig om dialogen med skattestyrelsen.

Der er forskellige ting, du skal overveje, når du er i dialog med skattestyrelsen, og det er altid en vurderingssag, hvordan den enkelte sag skal håndteres. Jeg hjælper dig med at vurdere, hvordan sagen skal håndteres, hvordan du skal agere, og om du eventuelt er godt stillet i forhold til at indstille en klage over sagens udfald. Får du medhold i din klage, afholder skattestyrelsen alle din udgifter i forbindelse med forløbet. Jeg hjælper dig med at holde en konstruktiv dialog med SKAT og finde den rette løsning for den konkrete sag.