Rådgivning

Vejledningerne fra Skattestyrelsen udgives ikke længere i bogform – de er ganske enkelt for omfattende og omskiftelige. Det siger lidt om, at skattelovgivningen ikke er hyggelæsning. 

Økonomisk rådgivning til din virksomhed består i, at jeg hjælper med at spotte de økonomiske og skattemæssige forhold, som er vigtige og fordelagtige for din virksomhed. Det kan være valg af skatteordning, at du anvender de fradrag, du er berettiget til, eller at du trækker momsen fra på de omkostninger, som du er berettiget til. At få hjælp af en revisor handler ikke kun om at dokumentere din virksomheds udgifter, men også om at sikre, at din virksomhed gør brug af de økonomiske og dermed også driftsmæssige fordele, den lovmæssigt er berettiget til.

Får du de fradrag, du er berettiget til?

Kan det trækkes fra? Det spørgsmål har du sikkert stillet dig selv. Jeg sikrer, at din virksomhed får de fradrag, den er berettiget til.

Printeren på kontoret, firmabilen og arbejdstelefonen kan du helt eller delvist trække fra i dit regnskab. Bruger du både din telefon og din firmabil til privat brug og i din virksomhed, kan du stadig trække den erhvervsmæssige andel fra. Her skal du lave en vurdering af, hvor meget du bruger computeren henholdsvist privat og i din virksomhed, og du skal kunne begrunde din vurdering, hvis SKAT spørger. Anvendes din bil både privat og i din virksomhed vil jeg anbefale, at du løbende udfylder en kørebog, så du altid kan dokumentere, hvornår du bruger bilen til erhvervsmæssig kørsel.

Du vil ligeledes kunne trække momsen fra på faste omkostninger, ved at indberette denne som købsmoms.

Der er mange regler knyttet til fradragsområdet, og jeg hjælper dig med at finde vej, så du får de fradrag, du er berettiget til, og din virksomhed dermed får de økonomiske fordele, den er berettiget til. Vejledningerne fra skattevæsenet er i dag så omfattende og ændres så hyppigt, at de ikke længe udgives i bogform. Det giver et godt billede af, hvor omfangsrig og omskiftelig lovgivningen er.

Få hjælp til din selvangivelse

Hvad skal der stå i rubrik 114, og er rubrik 117 rigtigt udfyldt? Der er mange felter at holde styr på i din selvangivelse, og det giver ikke altid sig selv, hvad du skal angive i de forskellige rubrikker, som danner grundlaget for din årsopgørelse.

Nogle felter udfyldes automatisk, og andre skal du selv udfylde bl.a. kørselsfradraget og håndværkerfradraget. Oplysningerne i din selvangivelse er afgørende for, om du beskattes korrekt, og om du skal have penge tilbage, eller om du får en regning på din resterende skat, når året er omme.

Er din virksomheds omsætning på over 300.000 kr. om året, skal du også udfylde en udvidet selvangivelse, hvor du bl.a. skal angive din virksomheds overskud i rubrik 111 eller din virksomheds underskud i rubrik 112.

Indberetter du oplysningerne for sent, risikerer du at blive pålagt dagbøder. Jeg kan hjælpe dig med at udfylde sin selvangivelse korrekt, så du ikke får en ubehagelig overraskelse, efter du tålmodigt har siddet i kø på skat.dk.  

Rådgivning om start af virksomhed

Skal du starte en virksomhed, eller overvejer du at oprette et selskab? Jeg rådgiver dig om, hvordan du skal registrere din virksomhed, samt hvilken virksomhedstype der er mest velegnet. En enkeltmandsvirksomhed er hurtig at oprette, men du hæfter personligt for eventuelt underskud, og du skal desuden betale topskat, hvis du har et stort overskud i din virksomhed. Skal I være flere ejere, er det nødvendigt at oprette et interessentskab eller et anpartsselskab. Jeg guider dig/jer igennem virksomhedsformerne enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S) og anpartsselskab ApS (A/S) m.m., kapitalkravene til de forskellige virksomhedsformer og ikke mindst forpligtelserne til din virksomheds eller dit selskabs regnskab.

Der kan være store fordele forbundet med at vælge den rette virksomhedsform fra starten, og derfor er det afgørende for mig, at du får den rette vejledning, inden du træffer beslutningen. Det er altid lettest, både for dig og for mig, når din virksomhed er oprettet rigtigt fra en start.

Investeringer i din virksomhed

At investere i nye lokaler, produktionsmaskiner eller IT-systemer kan være afgørende for din virksomheds vækst og udvikling. Men hvornår er det smartest at foretage større indkøb og investeringer i din virksomhed? Jeg kan rådgive dig og hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt til din næste store investering og dermed bidrage til at sikre, at du investerer under de bedst mulige vilkår.